School meals
1.095.820

help us donate 1.000.000

Privacy voorwaarden

Algemeen
FDBCK biedt de mogelijkheid om online producten aan te schaffen en deze te laten bezorgen.


Privacy statement
FDBCK respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. Als een bestelling geplaatst wordt, hebben we naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren, de klant van het verloop daarvan op de hoogte te houden en indien daarvoor aangemeld om de nieuwsbrief te versturen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van de klant. FDBCK zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Al uw persoonlijke gegevens worden beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).


Gebruik van persoonsgegevens


Adresseringsgegevens, beeldmateriaal, persoonlijke boodschap

De adresseringsgegevens, beeldmateriaal en de eventuele persoonlijke boodschap worden uitsluitend gebruikt in het kader van de dienstverlening en met name voor de vervaardiging en bezorging van producten, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. De gegevens worden niet vastgehouden voor verder gebruik en zullen slechts worden vastgehouden zolang als nodig is voor het vervaardigen van de product(en).

Klantgegevens
Uw persoonlijke gegevens die u in het kader van een bestelling heeft opgegeven, worden in de eerste plaats gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. Ook gebruiken wij deze gegevens voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. De gegevens die nodig zijn voor de betaling, zoals bank of girorekeningnummer worden slechts gebruikt voor éénmalige incasso. Verder gebruiken wij uw gegevens om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten of diensten van FDBCK. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u ons dit melden via de klantenservice of het contactformulier op de site.


E-mailadres
Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om uw opdracht te kunnen bevestigen, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en soortgelijke producten of diensten van FDBCK, indien u via de website heeft aangegeven prijs te stellen op een online nieuwsbrief. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u ons dit melden via de klantenservice of het contactformulier op de site.
Ook kan het voorkomen dat FDBCK u per e-mail benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van onze producten en/of dienstverlening.


Geheimhouding
FDBCK verplicht zich tot geheimhouding terzake van de adresseringsgegevens, beeldmateriaal en de persoonlijke boodschap die door u voor de vervaardiging en bezorging van producten zijn aangeleverd en ten aanzien van de eventuele eigen adressen die door u op de website zijn geladen. Een zelfde geheimhoudingsplicht zal schriftelijk worden opgelegd aan het externe bedrijf en haar personeel dat bij het productieproces door FDBCK wordt ingeschakeld.


Beveiliging
FDBCK besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van de voor de dienst benodigde gegevens.


Analyse van gegevens en cookies
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op de website van FDBCK of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven FDBCK informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website en het aanpassen aan de wensen van de bezoekers. FDBCK gebruikt cookies om u te kunnen herkennen. Deze cookies geven onder andere informatie met betrekking tot persoonsidentificatie, hoe vaak de website wordt bezocht, via welke link dit gebeurt en wat de voorkeuren en interesses van de bezoekers zijn.


De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van de website en diensten beperken.


Ontvangers van persoonsgegevens
De gegevens die in het kader van FDBCK  worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van FDBCK, haar groepsmaatschappijen en andere gerelateerde bedrijven, en van externe bedrijven die bij het productieproces door FDBCK worden ingeschakeld, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie.


Er zijn in beginsel geen andere partijen die gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld


Wijzigingen
Wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van FDBCK bekend gemaakt.


Vragen
Voor vragen over deze verklaring of over FDBCK kunt u ons melden via de klantenservice of het contactformulier op de site. De Klantenservice van FDBCK is bereikbaar via info@fdbck.nl.